Preskočite na glavni sadržaj

Javna nabava

U skladu s odredbom članka 80., stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22), a na temelju izjave glavnoga državnog revizora, Državni ured za reviziju objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Državnog ureda za reviziju iz članka 76., stavka 2., točke 1. navedenog Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.
 
U skladu s odredbama članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22) i članaka 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17 i 144/20), Državni ured za reviziju objavljuje godišnje planove nabave i sve izmjene i dopune te registre ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (poveznica: https://eojn.nn.hr/oglasnik/clanak/enabava/0/199/).