Preskočite na glavni sadržaj

Posjeta glavnoga državnog revizora Državnom uredu za reviziju Republike Argentine

Mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor i Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora, boravili su 22. i 23. travnja 2013. u uzvratnoj bilateralnoj posjeti Državnom uredu za reviziju Republike Argentine. Svrha posjeta je bilo jačanje međuinstitucionalne suradnje. Na radnim sastancima su razmijenjena iskustva vezana uz metodologiju i način rada državnih revizija, primjenu međunarodnih revizijskih standarda vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) i obavljanje međunarodnih koordiniranih revizija. Dogovorene su moguće suradnje dviju institucija na bilateralnoj razini, ali i u okviru međunarodnih organizacija vrhovnih revizijskih institucija.